Dirigent

Rune Hansen

Rune overtok det musikalske ansvaret i korpset i oktober 2015. Rune har dirigert mange korps og dirigerer i tillegg til Arendal Ungdomsmusikkorps Tvedestrand.